top of page

נקיון תעשייתי

קבוצת רויאל ישראל מספקת חטיבת ניקיון  תעשייתי ומקצועי הכוללת בתוכה עובדים המוכשרים לעבודות גובה ברישיון המשמש לניקוי קירות מסך וחלונות בגובה

כמו כן, החברה מספקת עובדים מקצועים לביצוע עבודות מיוחדות המשלימות את הניקיון היומי.

ניקיון רצפות

קבוצת רויאל ישראל מספקת עובדים מקצועים אשר עברו הכשרה מקצועית לביצוע קרצוף וטיפול בכל צורך בשיפוץ וקימום הריצפה.

פתרונות החברה הינם:

- ביצוע קירצוף עמוק ע״י חומרים אקולוגיים

- מריחת ווקס ואוסילר על פי הנדרש

- ניקיון עמוק ומיוחד ברצפות משתלבות ע״י הליקופטר וחומרים על פי היצרן

ניקיון תעשייתי

ניקיון

חלונות וקירות מסך

קבוצת רויאל ישראל מספקת עובדים מקצועים בעלי רישיונות לעבודה בגובה מטעם משרד העבודה.

פתרונות החברה הינם:

- הבאת במות הרמה על פי הצורך

- ביצוע סנפלינג עם רתמות מאושרות

לחברה ביטוחים הדרושים לעבודה בגובה

detroit-window-washing.jpg

ניקיון יסודי לאחר שיפוץ

קבוצת רויאל ישראל מבצעת ניקיון מקיף לאחר שיפוץ / משרדים חדשים.

הניקיון היסודי כולל בתוכו את כל הפרמטרים הדרושים בניקיון יסודי ותומן

בכובו את כל הפרודוקטים הדרושים.

פתרונות החברה הינם:

- ביצוע קירצוף עמוק ע״י חומרים אקולוגיים

- מריחת ווקס ואוסילר על פי הנדרש

- ניקיון עמוק ומיוחד ברצפות משתלבות ע״י הליקופטר וחומרים על פי היצרן

- הוצאת רובה לאחר שיפוץ 

- ניקיון קירות ופנלים והורדת צבע

bottom of page